top of page

WARSZAWA

JUBILUSZ

STOWARZYSZENIA

FILMOWCÓW

POLSKICH

05   /   2016

25 maja w Pałacu Zamoyskich przy Foksal w Warszawie swoje 50-lecie świętowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Podczas wydarzenia PROJECT[OR]GROUP zaprezentował mapping 3D przygotowany specjalnie na tę okazję. 1400 uczestników ze środowiska filmowego owacjami przyjęło spójność efektów z założeniami scenariusza. Nasz wysiłek został nagrodzony, co szczególnie cieszy przy tak wymagającej widowni. Dziękujemy!


25th May 2016 The Zamoyski's Palace at Foksal in Warsaw was the place of the magnificent event. 50th anniversary of Polish Filmmakers Association was held there. PROJECT[OR]GROUP was invited to present 3D mapping show designed for the unique occasion. The vision was strongly tied to the scenario and the emotions were reflected in such a demanding audience. PROJECT[OR]'s effort was appreciated and rewarded by 1400 world renowned filmmakers. Thank you!

projekcja: SuperAV Events

bottom of page